Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 7:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, η παντρεμένη γυναίκα έχει δεθεί διαμέσου τού νόμου με τον άνδρα που βρίσκεται στη ζωή· αν, όμως, ο άνδρας πεθάνει, απαλλάσσεται από τον νόμο τού άνδρα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 7

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 7:2 σε αυτό το πλαίσιο