Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 7:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, η αμαρτία, παίρνοντας αφορμή διαμέσου τής εντολής, με εξαπάτησε, και διαμέσου αυτής με θανάτωσε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 7

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 7:11 σε αυτό το πλαίσιο