Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 6:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ή αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαμε στον Iησού Xριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 6

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 6:3 σε αυτό το πλαίσιο