Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 3:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ανακηρύσσονται, όμως, δίκαιοι, δωρεάν, με τη χάρη του, διαμέσου τής απολύτρωσης που έγινε με τον Iησού Xριστό·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 3

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 3:24 σε αυτό το πλαίσιο