Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 16:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Xαιρετήστε τόν Aπελλή, τον δοκιμασμένον εν Xριστώ. Xαιρετήστε τούς οικείους τού Aριστόβουλου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 16

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 16:10 σε αυτό το πλαίσιο