Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 15:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όμως, σας έγραψα, αδελφοί, με κάπως περισσότερη τόλμη, ως υπενθύμιση σε σας, για τη χάρη που δόθηκε σε μένα από τον Θεό,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 15

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 15:15 σε αυτό το πλαίσιο