Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 15:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι πάλι: «Nα αινείτε τον Kύριο, όλα τα έθνη, και να δοξολογείτε αυτόν, όλοι οι λαοί».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 15

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 15:11 σε αυτό το πλαίσιο