Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 14:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όμως, όποιος αμφιβάλλει, αν φάει, κατακρίνεται· επειδή, δεν τρώει από πίστη· και κάθε τι που δεν γίνεται από πίστη, είναι αμαρτία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 14

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 14:23 σε αυτό το πλαίσιο