Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 14:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

EKEINON δε που ασθενεί στην πίστη, να τον δέχεστε, όχι με διακρίσεις συλλογισμών.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 14

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 14:1 σε αυτό το πλαίσιο