Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 12:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H αγάπη ας είναι ανυπόκριτη· να αποστρέφεστε το πονηρό, να προσκολλάστε στο αγαθό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 12

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 12:9 σε αυτό το πλαίσιο