Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 12:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στον ζήλο, να μη είστε οκνηροί· στο πνεύμα, να πάλλεστε από θέρμη· τον Kύριο να υπηρετείτε ως δούλοι·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 12

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 12:11 σε αυτό το πλαίσιο