Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 11:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα πεις, λοιπόν: Aποκόπηκαν τα κλαδιά, για να μπολιαστώ εγώ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 11

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 11:19 σε αυτό το πλαίσιο