Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 10:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πώς, λοιπόν, θα επικαλεστούν εκείνον στον οποίο δεν πίστεψαν; Kαι πώς θα πιστέψουν σ’ εκείνον, για τον οποίο δεν άκουσαν; Kαι πώς θα ακούσουν, χωρίς να υπάρχει εκείνος που κηρύττει;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 10

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 10:14 σε αυτό το πλαίσιο