Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 1:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν τον δόξασαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν· αλλά, μέσα στους συλλογισμούς τους, αναζήτησαν μάταια πράγματα, και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 1

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 1:21 σε αυτό το πλαίσιο