Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 1:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, δεν ντρέπομαι το ευαγγέλιο του Xριστού· για τον λόγο ότι, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, και στον Iουδαίο, πρώτα, και στον Έλληνα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 1

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 1:16 σε αυτό το πλαίσιο