Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σας παραγγέλλουμε μάλιστα, αδελφοί, στο όνομα του Kυρίου μας Iησού Xριστού, να απομακρύνεστε από κάθε έναν αδελφό, που περπατάει άτακτα, και όχι σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:6 σε αυτό το πλαίσιο