Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έχουμε, όμως, πεποίθηση στον Kύριο για σας, ότι εκείναπου σας παραγγέλλουμε, και τα εκτελείτε και θα τα εκτελείτε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:4 σε αυτό το πλαίσιο