Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αν κάποιος δεν υπακούει στον λόγο μας, που γράφουμε με την επιστολή, αυτόν να τον σημειώνετε· και να μη συναναστρέφεστε μαζί του, για να ντραπεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:14 σε αυτό το πλαίσιο