Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όμως, παρακαλούμε2 σ’ αυτού τού είδους τούς ανθρώπους, και τους προτρέπουμε διαμέσου τού Kυρίου μας Iησού Xριστού, να τρώνε το ψωμί τους εργαζόμενοι με ησυχία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:12 σε αυτό το πλαίσιο