Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

TEΛOΣ, αδελφοί, προσεύχεστε, για μας, για να τρέχει ο λόγος τού Kυρίου και να δοξάζεται, καθώς και σε σας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:1 σε αυτό το πλαίσιο