Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δεν θυμάστε ότι, ενώ ήμουν ακόμα μαζί σας, σας τα έλεγα αυτά;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:5 σε αυτό το πλαίσιο