Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, είναι δίκαιο μπροστά στον Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε όσους σας θλίβουν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:6 σε αυτό το πλαίσιο