Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

είθε να είναι σε σας χάρη και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό, και τον Kύριο Iησού Xριστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:2 σε αυτό το πλαίσιο