Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να ενδοξαστεί το όνομα του Kυρίου μας Iησού Xριστού σε σας, και εσείς σ’ αυτόν, σύμφωνα με τη χάρη τού Θεού μας και Kυρίου Iησού Xριστού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:12 σε αυτό το πλαίσιο