Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όλοι εσείς είστε γιοι τού φωτός και γιοι τής ημέρας· δεν είμαστε της νύχτας ούτε του σκότους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:5 σε αυτό το πλαίσιο