Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλά, εσείς, αδελφοί, δεν είστε σε σκοτάδι, ώστε η ημέρα να σας καταφτάσει σαν κλέφτης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 5:4 σε αυτό το πλαίσιο