Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

να ξέρει κάθε ένας από σας να κρατάει το δικό του σκεύος σε αγιασμό και τιμή·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο