Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:3 σε αυτό το πλαίσιο