Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Λοιπόν, να παρηγορείτε ο ένας τον άλλον μ’ αυτά τα λόγια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:18 σε αυτό το πλαίσιο