Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, σας λέμε τούτο διαμέσου τού λόγου τού Kυρίου, ότι εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε στην παρουσία τού Kυρίου, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:15 σε αυτό το πλαίσιο