Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για τον λόγο ότι, αυτό και κάνετε προς όλους τούς αδελφούς, που είναι σε ολόκληρη τη Mακεδονία. Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, να περισσεύετε σ’ αυτό ακόμα περισσότερο·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 4:10 σε αυτό το πλαίσιο