Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να στηρίξει τις καρδιές σας άμεμπτες στην αγιοσύνη, μπροστά στον Θεό και Πατέρα μας, στην παρουσία τού Kυρίου μας Iησού Xριστού, μαζί με όλους τους αγίους του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο