Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτός, μάλιστα, ο Θεός και Πατέρας μας, και ο Kύριός μας Iησούς Xριστός, είθε να κατευθύνει τον δρόμο μας προς εσάς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:11 σε αυτό το πλαίσιο