Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 2:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, θυμάστε, αδελφοί, τον κόπο μας και τον μόχθο· δεδομένου ότι, νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, για να μη επιβαρύνουμε κάποιον από σας, κηρύξαμε σε σας το ευαγγέλιο του Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 2:9 σε αυτό το πλαίσιο