Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 2:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, θελήσαμε νάρθουμε σε σας (εγώ, μάλιστα, ο Παύλος) και μία και δύο φορές, αλλά μας εμπόδισε ο σατανάς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 2:18 σε αυτό το πλαίσιο