Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ξέροντας, αδελφοί, αγαπημένοι από τον Θεό, την εκλογή σας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο