Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

καθώς αδιάκοπα θυμόμαστε το έργο σας στην πίστη, και τον κόπο τής αγάπης, και την υπομονή τής ελπίδας τού Kυρίου μας Iησού Xριστού, μπροστά στον Θεό και Πατέρα μας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:3 σε αυτό το πλαίσιο