Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και να προσμένετε τον Yιό του από τους ουρανούς, που τον ανέστησε από τους νεκρούς, τον Iησού, ο οποίος μάς ελευθερώνει από τη μέλλουσα οργή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:10 σε αυτό το πλαίσιο