Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΠAYΛOΣ, και ο Σιλουανός και ο Tιμόθεος, προς την εκκλησία των Θεσσαλονικέων, που είναι σε ενότητα με τον Πατέρα Θεό, και τον Kύριο Iησού Xριστό· είθε να είναι σε σας χάρη και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό, και τον Kύριο Iησού Xριστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 1:1 σε αυτό το πλαίσιο