Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 9:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

(όπως είναι γραμμένο: «Σκόρπισε, έδωσε στους πένητες· η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 9

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 9:9 σε αυτό το πλαίσιο