Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 9:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, για τη διακονία αυτή στους αγίους είναι περιττό σε μένα να σας γράφω.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 9

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 9:1 σε αυτό το πλαίσιο