Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 8:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ότι η περίσσεια τής χαράς τους, ενώ δοκίμαζαν μεγάλη θλίψη, και η βαθιά τους φτώχεια ανέδειξε με περίσσεια τον πλούτο τής γενναιοδωρίας τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 8

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 8:2 σε αυτό το πλαίσιο