Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 7:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πολλήν παρρησία έχω σε σας, πολλή καύχηση έχω για σας· είμαι γεμάτος από παρηγορία, έχω τη χαρά που, σε όλη τη θλίψη μας, υπερπερισσεύει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 7

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 7:4 σε αυτό το πλαίσιο