Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

με ραβδισμούς, με φυλακές, με ακαταστασίες, με κόπους, με αγρυπνίες, με νηστείες·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6:5 σε αυτό το πλαίσιο