Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ποια συμφωνία έχει ο Xριστός με τον Bελίαλ; Ή, ποια μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστο;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 6:15 σε αυτό το πλαίσιο