Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

έχουμε, όμως, θάρρος, και επιθυμούμε να αναχωρήσουμε μάλλον από το σώμα, και να κατοικήσουμε κοντά στον Kύριο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:8 σε αυτό το πλαίσιο