Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη τού Θεού διαμέσου αυτού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:21 σε αυτό το πλαίσιο