Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, είτε είμαστε έξω του εαυτού μας, είμαστε για τον Θεό, είτε σωφρονούμε, σωφρονούμε για σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:13 σε αυτό το πλαίσιο