Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 4:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στους οποίους, καθώς είναι άπιστοι, ο θεός τούτου τού κόσμου τύφλωσε τον νου, για να μη λάμψει επάνω σ’ αυτούς ο φωτισμός τού ευαγγελίου τής δόξας τού Xριστού, που είναι εικόνα τού Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 4

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο