Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 13:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Xαιρετήστε ο ένας τον άλλον με άγιο φίλημα· σας χαιρετούν όλοι οι άγιοι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 13

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 13:12 σε αυτό το πλαίσιο